STUDIO CORVERS - NL

 

 

Studio Corvers is in 2011 opgericht door ontwerper Wouter Corvers. Wouter is in 2016 afgestudeerd aan de Design Academy. Voor zijn afstudeerwerk ontving hij de Milky Way Award. In nationale en internationale media kreeg zijn werk aandacht. Zo hebben projecten van Studio Corvers aandacht gekregen van NOS, VPRO, Volkskrant en TEDx.

 

Ontwerpend onderzoeken is de kenmerkende werkwijze van Studio Corvers. Maatschappelijke vraagstukken vormen de inspiratie voor experimenten en innovatieve projecten. Specifiek heeft de studio zich gespecialiseerd in diversiteit en de menselijke maat ingepast in de openbare ruimte. Terugkerende thema’s in de projecten zijn inclusief ontwerp, innovatieve duurzaamheid en sociale interactie. Bij voorkeur, werken wij in de openbare ruimte en publiek toegankelijke plekken omdat daar mogelijkheden liggen tot spontane ontmoeting, dialoog en interactie met gebruikers.

 

Sinds 2016 richt Studio Corvers zich op majeure en multidisciplinaire projecten die vragen om samenwerking met andere experts. Per project wordt gekeken welke expertise nodig is. Elk projectteam wordt samengesteld uit netwerkpartners met diverse ontwerpdisciplines, zoals architecten, constructeurs, uitvoerders en makers. Studio Corvers is de projectleider in het hele proces. De studio neemt de organisatorische en coördinerende rol op zich in ontwerp en uitvoering.

 

Naast autonoom werk, voert Studio Corvers diverse projecten in opdracht uit. Voor externe bedrijven wordt de werkplaats van Studio Corvers ingezet voor concept, begeleiding en uitvoering van projecten. De studio werkt sinds 2011 met een breed scala van opdrachtgevers samen. Vanwege de thematiek rond maatschappelijke vraagstukken komen de meeste opdrachtgevers uit het publieke domein. Opdrachtgevers zijn o.a. NS, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, MU, Provincie Noord Brabant, Europees Parlement, Universiteit Utrecht, Gemeente Eindhoven, Atlanta Design Festival, RAUM, Dual Inventive en Waterschap Aa en Maas.

 

Studio Corvers bestaat uit oprichter en ontwerper Wouter Corvers en interieurarchitect Joost Corvers, die als ontwerper en projectmanager functioneert. Daarnaast heeft Studio Corvers een breed netwerk van freelancers met uiteenlopende expertise en vakkennis. Uitbreiding van Team Studio Corvers vindt op projectbasis plaats.

 

 

STUDIO CORVERS - EN

 

 

Studio Corvers is established in 2011 by designer Wouter Corvers. Wouter graduated in 2016 at the Design Academy, Eindhoven, the Netherlands. His graduation project received the Milky Way Award. National and international press paid attention to his designs. His projects featured in press releases of national media like NOS, VPRO, Volkskrant and TEDx.

 

Design research is the signature of Studio Corvers. Challenges in society inspire the experiments and innovative projects. The main focus of the studio is diversity and inclusive design, the human size fitting in public space. Repeating themes in the projects are inclusive design, innovative sustainability and social interaction. We prefer working in public spaces, to enable social interaction and dialogue with users.

 

Since 2016, Studio Corvers realises major and multidisciplinary projects demanding collaboration with other experts. Each project requires other expertise. The project teams are collaborations with experts from our network of freelancers, architects, constructors, designers and craftsmen. Studio Corvers is the project manager for the entire process. We coordinate and manage the project, from design to realisation.

 

Studio Corvers realises both independent designs as contract work. Our workshop and studio expertise is contracted for concept development, project management and realisation of designs. Since 2011, our partners represent a broad range of collaboration. Due to our focus on social challenges, most partners are public organisations like government and semi-public institutions. We have partnered with NS (the National Railway Company), City of ‘s-Hertogenbosch, MU, Province of North-Brabant, European Parliament, University of Utrecht, City of Eindhoven, Atlanta Design Festival, RAUM, Dual Inventive and Waterboard Aa and Maas.

 

Team Studio Corvers consists of founder and designer Wouter Corvers and interior architect Joost Corvers. When the project requires more expertise, Team Studio Corvers will be extended with freelancers from our network.

 

 

© 2018 Wouter Corvers